06/12/2022 08:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều đáng tiếc
Pitié des choses

Tác giả: François Coppée

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/08/2022 20:34

 

Nguyên tác

La douleur aiguise les sens,
— Hélas! ma mignonne est partie! —
Et dans la nature je sens
Une secrète sympathie.

Je sens que les nids querelleurs
Par égard pour moi se contraignent,
Que je fais de la peine aux fleurs
Et que les étoiles me plaignent.

La fauvette semble en effet
De son chant joyeux avoir honte,
Le lys sait le mal qu’il me fait
Et l’étoile aussi s’en rend compte.

En eux j’entends, respire & vois
La chère absente, & je regrette
Ses yeux, son haleine & sa voix
Qui sont astres, lys & fauvette.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cơn đau làm sắc nét giác quan,
- Ôi! bao dễ thương đà biến tan! -
Và trong tự nhiên, tôi cảm thấy
Niềm cảm thông thầm kín mơn man.

Thấy rằng tổ ấm đã hỗn mang
Tương kính với nhau đã buộc ràng,
Rằng tôi lỡ làm hoa thương tổn
Tinh tú trên trời cũng than van.

Con chim chích choè vẻ lả lơi
Xấu hổ vì bài hát yêu đời,
Hoa kia nào biết tôi đau nặng
Tinh tú thảy đều nhận ra thôi.

Nghe người ta, thở và thấy rồi
Tình thân quá vãng, tiếc trong tôi
Mắt em, hơi thở và giọng nói
Tinh tú, hoa kèn với chim ơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » François Coppée » Điều đáng tiếc