16/08/2022 10:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/10/2020 16:49

 

Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về,
Chúa Trịnh mất nước, vua Lê hãy còn.
Đầu cha lấy làm thân con,
Mười bốn năm tròn, hết số thì thôi.
Đây là một bài sấm ký, hai câu đầu về thời Lê - Trịnh và hai câu cuối về thời Tây Sơn.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nguyễn ra rồi Nguyễn lại về