29/10/2020 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu em

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 24/07/2007 15:30

 

- Ừ nhỉ, anh yêu em
Yêu em mãnh liệt
Yêu, tao tác đất vùi cỏ lấp
Những đứa con lừng lững với đời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Yêu em