02/12/2022 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng mồng hai lá lúa…

Tác giả: Lâm Huy Nhuận

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ThangLong01 vào 23/05/2022 00:49

 

Còi cọc lúc giao thừa
Trăng nhích thêm ngần ấy
Lớn nhanh đừng lẩy bẩy
Kẻo rụng trước sao thưa

Trăng mồng hai lá lúa
Sẽ không héo được đâu
Mưa xuân bụi khắp ngả
Cỏ non cầm mũi trâu

Tìm trăng ngày trăng bấy
Mạ lẫn xanh kín đồng
Tĩnh lặng xuân mới thấy
Trăng đang đòi trổ bông.
Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Huy Nhuận » Trăng mồng hai lá lúa…