16/08/2020 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bãi dài cát nhỏ, hột to

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2019 21:49

 

Bãi dài cát nhỏ, hột to,
Thác đi thì mất sống lo kết nguyền.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bãi dài cát nhỏ, hột to