29/06/2022 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường của nước
물길

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2013 13:39

 

Nguyên tác

언젠가 왔던 길을 누가
물보다 잘 기억하겠나
아무리 재주껏 가리고
깊숙이 숨겨 놓아도
물은
어김없이 찾아와
자기의 몸을 담아 보고
자기의 깊이를 주장하느니
여보게
억지로 막으려 하지 말게
제 가는 대로 꾸불꾸불 넓고 깊게
물길 터 주면
고인 곳마다 시원하고
흐를 때는 아름다운 것을
물과 함께 아니라면 어떻게
먼 길을 갈 수 있겠나
누가 혼자 살 수 있겠나

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ai nhớ được con đường mình đã đến
như dòng nước chảy, trôi xuôi
Dù ẩn sâu, dù che giấu đến đâu
dòng nước chảy vẫn tìm đến được
Vẫn mang trọn trong mình đầy nước
giữ độ sâu sẵn có chẳng hề vơi...
Hỡi mọi người!
Xin hãy đừng cố tình ngăn cản
hãy để cho dòng nước tự trôi xuôi
Dài, rộng, nông sâu, quanh co đường sẵn có
Nơi dừng lại là nơi tươi mát nhất
Khi nước chảy đi, dòng nước đẹp vô ngần
Nếu ai đó không theo cùng dòng nước
Thì làm sao đi được quãng đường xa
Không thể sống một mình, không thể một mình ta...
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Con đường của nước