05/02/2023 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuyền anh ngược thác lên đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Hoa Phong Lan vào 24/09/2007 15:18

 

Thuyền anh ngược thác lên đây,
Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền.
- Ước gì dải yếm em to,
Để em buộc lấy mũi đò kéo lên.
Ước gì dải yếm em bền,
Để em buộc lấy kéo lên trên bờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thuyền anh ngược thác lên đây