03/08/2020 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ hồng ai dệt khăn thêu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:29

 

Chỉ hồng ai dệt khăn thêu
Trao em ước hẹn thương yêu anh chờ.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chỉ hồng ai dệt khăn thêu