25/05/2022 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê nhân tặng viễn kỳ 5
閨人贈遠其五

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 17:35

 

Nguyên tác

洞房今夜明,
如練復如霜。
為照離人恨,
亭亭到曉光。

Phiên âm

Động phòng kim dạ minh,
Như luyện phục như sương.
Vị chiếu ly nhân hận,
Đình đình đáo hiểu quang.

Dịch nghĩa

Đêm nay trăng sáng chiếu vào phòng the,
Ánh trăng trắng và mát như lụa, nhưng cũng lạnh như sương.
Trăng chiếu thiếp đang tủi hờn vì phải xa chàng,
Cứ chiếu như thế cho tới sáng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm nay trăng khuê phòng rọi chiếu
Trắng như là, lạnh lẽo như sương
Cùng em an ủi bi thương
Của sầu ly biệt đêm trường xa anh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Khuê nhân tặng viễn kỳ 5