19/08/2022 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xuân họp bạn bài 2

Tác giả: Tú Kiên - Nguyễn Đình Kiên

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2020 14:39

 

Hiu hắt năm canh bóng nguyệt tà,
Nghĩ gần thôi lại nghĩ đường xa.
Tù hai ba lượt còn ham sống;
Tuổi bốn năm mươi chửa chịu già.
Tư tưởng lan man trời đất hẹp;
Phong trần lụi đụi tháng ngày qua.
Trót lời thề hẹn cùng non nước,
Gối kiếm thâu đêm đợi tiếng gà.
Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Kiên » Ngày xuân họp bạn bài 2