23/06/2021 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước chí Tây đô khẩu chiếm
約至西都口占

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 17:57

 

Nguyên tác

西都人道古遺跡,
今早經過此地中。
火急報春承我意,
催花開菓待東風。

Phiên âm

Tây đô nhân đạo cổ di tích,
Kim tảo kinh qua thử địa trung.
Hoả cấp báo xuân thừa ngã ý,
Thôi hoa khai quả đãi đông phong.

Dịch nghĩa

Người ta bảo Tây đô là di tích cổ,
Nay ta sớm qua vùng đất này.
Cấp tốc báo cho chúa xuân làm theo ý ta,
Nở hoa, kết quả chào đón gió đông.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Người bảo Tây đô di tích cũ,
Nay ta sớm trải đất trong vùng.
Chúa xuân nhanh chóng làm theo ý,
Kết trái, bung hoa đón gió đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Ước chí Tây đô khẩu chiếm