15/07/2024 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XLIV: Thiên đường là đâu
XLIV: Where is heaven

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi estrange vào 16/04/2008 13:09

 

Nguyên tác

Where is heaven? you ask me, my child,-the sages tell us it is
beyond the limits of birth and death, unswayed by the rhythm of day
and night; it is not of the earth.

But your poet knows that its eternal hunger is for time and
space, and it strives evermore to be born in the fruitful dust.
Heaven is fulfilled in your sweet body, my child, in your
palpitating heart.

The sea is beating its drums in joy, the flowers are a-tiptoe
to kiss you. For heaven is born in you, in the arms of the mother-
dust.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Thiên đường là đâu? Con hỏi cha.
Các nhà hiền triết bảo chúng ta thiên đường ở ngoài biên giới của sống và chết, nó không bị lay động bởi nhịp điệu của ngày và đêm, nó không ở nơi trái đất này.
Nhưng nhà thơ biết rằng nỗi khao khát vô tận của thiên đường là thời gian và khoảng không, và nó luôn khao khát được sinh ra trong cát bụi tốt tươi.
Thiên đường ở trong cơ thể ngọt ngào của con, con ơi, ở trong trái tim thổn thức của con.
Biển cả rung trống hân hoan,, những bông hoa nhón chân để hôn con. Và thiên đường được sinh ra trong con, ở trong vòng tay của mẹ-cát bụi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » XLIV: Thiên đường là đâu