30/05/2024 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất thập tự thọ
七十自壽

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 16:28

 

Nguyên tác

老矣還為草野臣,
歸歟豈作泛閒人。
紛紛俗事懷難放,
落落殘編志未伸。
戴日有光餘白髮,
當風不染是知塵。
呼官呼叟誰非可,
道遠吾猶有此身。

Phiên âm

Lão hĩ hoàn vi thảo dã thần,
Quy dư khởi tác phiếm nhàn nhân.
Phân phân tục sự hoài nan phóng,
Lạc lạc tàn biên chí vị thân.
Đới nhật hữu quang dư bạch phát,
Đương phong bất nhiễm thị tri trần.
Hô quan hô tẩu thuỳ phi khả,
Đạo viễn ngô do hữu thử thân.

Bản dịch của Hồng Liên

Luống tuổi quê nhà cũng tạm an,
Kể nhàn chưa thật gọi là nhàn.
Bao nhiêu tục sự lòng vương vấn,
Mấy cuốn tàn biên dạ chứa chan.
Đầu bạc đương trông ngày sáng sủa,
Bụi đen khôn nhuốm dấu lầm than.
Rằng quan rằng cụ ừ thôi được,
Nặng gánh, thân còn ở thế gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Thất thập tự thọ