26/11/2022 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hơn nhau một chữ thì

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 10:40

 

Chẳng lưu lạc dễ trải mùi trần thế,
Còn trần ai khôn tỏ mặt công hầu.
Ngất ngưởng thay con Tạo khéo cơ cầu[1],
Muốn đại nhiệm[2] hãy dìm cho lúng túng.
Thân hệ bang gia chung hữu dụng,
Thiên sinh hào kiệt bất ưng hưu.[3]
Hãy bền lòng, chớ chút oán vưu[4],
Thời chí hĩ, ngư long biến hoá[5].
Thôi đã biết cùng thông[6] là mệnh cả,
Cũng đừng đem hình dịch[7] lại cầu chi.
Hơn nhau cũng một chữ thì.
Tiêu đề bài này Văn đàn bảo giám chép là Cuộc phong trần.

Nguồn:
1. Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
2. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923
[1] Chỉ người nhiều mưu mẹo hiểm độc.
[2] Giao cho việc to lớn, chỉ người nhờ cậy được. Có bản chép là “đại thụ”. Sách “Mạnh tử” chép: “Cố thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí lao kỳ cân cốt” 故天將降大任於是人也,必先苦其心志勞其筋骨 (Cho nên ông trời sắp giao cho người nào làm việc lớn, thì trước bắt tâm chí phải lo nghĩ khổ sở, gân cốt phải nhọc mệt).
[3] Chữ Hán: 身係邦家終有用,天生豪傑不應休 (Thân quan hệ đến nhà nước là thân hữu dụng; Giời sinh hào kiệt chẳng phải là hư sinh).
[4] Từ chữ “oán thiên vưu nhân”, nghĩa là oán trời trách người.
[5] Chữ Hán: 時至矣魚龍變化 (Thời vận tốt đến cá hoá ra rồng).
[6] Cùng khốn và hanh thông, bĩ rồi lại thái.
[7] Nghĩa là sai khiến cái hình hài thân thể, nhọc nhằn và vất vả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hơn nhau một chữ thì