04/12/2021 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành bài thể kỳ 1
江行俳體其一

Tác giả: Chung Tinh - 鐘惺

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2019 15:37

 

Nguyên tác

虛船也復戒偷關,
柱殺西風盡日灣。
舟臥夢歸醒見水,
江行怨泊快看山。
弘羊半自儒生出,
餒虎空傳稅使還。
近道計臣心轉細,
官錢曾未漏漁蠻。

Phiên âm

Hư thuyền[1] giã phục giới thâu quan,
Trụ sát tây phong tận nhật loan.
Chu ngoạ mộng quy tinh kiến thuỷ,
Giang hành oán bạc khoái khan san.
Hoằng Dương[2] bán tự nho sinh xuất,
Nỗi hổ không truyền thuế sứ hoàn.
Cận đạo kế thần[3] tân chuyển tế,
Quan tiền tằng vị lậu ngư man[4].

Dịch nghĩa

Thuyền không cũng đe không được lậu thuế
Thuyền đậu lại khổ vì gió tây thổi suốt ngày
Ngủ thuyền mơ về, tỉnh ngắm nước
Rất ghét thuyền đậu lại trên sông vì thích ngắm núi
Hoằng Dương quá nửa từ trò nho mà ra
Hổ đói cứ rêu rao là quan thuế về
Gần đây nghe mẹo của bọn này tỉ mỉ hơn
Thuế không sót cả anh chài ngớ ngẩn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thuyền không cũng nẹt cấm qua quan
Đậu lại gió tây cũng khổ oan
Lúc ngủ mơ về toàn ngắm nước
Trên sông ghét đậu thích xem non
Hoằng Dương quá nửa trò nho học
Hổ đói hoá toàn lũ thuế quan
Nghe nói gần đây mưu chặt chẽ
Tiền quan chẳng sót chú câu gàn
[1] Thuyền không cũng bị giữ lại, vì sợ lậu thuế vượt trộm qua trạm.
[2] Tằng Hoằng Dương, trị túc đô uý Tây Hán, ngự sử đại phu, người đầu tiên đề ra thu thuế xe thuyền.
[3] Bề tôi nghĩ ra cách giúp vua.
[4] Cách bày ra đến anh chài ngờ nghệch cũng không thoát nộp thuế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chung Tinh » Giang hành bài thể kỳ 1