11/08/2022 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ cuộc chất vấn không tránh khỏi
From fatal interview

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/10/2021 06:48

 

Nguyên tác

When we are old and these rejoicing veins
Are frosty channels to a muted stream,
And out of all our burning their remains
No feeblest spark to fire us, even in dream,

This be our solace: that it was not said
When we were young and warm and in our prime,
Upon our couch we lay as lie the dead,
Sleeping away the unreturning time.

O sweet, O heavy-lidded, O my love,
When morning strikes her spear upon the land,
And we must rise and arm us and reprove
The insolent daylight with a steady hand,

Be not discountenanced if the knowing know
We rose from rapture but an hour ago.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi về già mạch trong ta hớn hở
Thành một dòng băng giá với lặng câm,
Những gì ta đang đốt vẫn âm thầm
Chẳng tia lửa nào cháy ta, trong mộng,

Điều an ủi này: ta không được gióng
Thuở còn son và nồng ấm vút cao,
Nằm trên giường, mà như đã chết lâu,
Ngủ quên cả thời gian đang xoay đảo.

Hỡi ngọt ngào, nặng sâu, người yêu dấu,
Khi bình minh, đâm giáo vào đất này,
Và chúng ta vùng dậy phản đối ngay
Táo tợn giữa ban ngày bằng tay siết,

Không nên chán nãn nếu còn hiểu biết
Đôi ta tràn sung sướng một giờ qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » Từ cuộc chất vấn không tránh khỏi