02/12/2022 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu chúng mình có phép lạ

Tác giả: Định Hải - Nguyễn Biểu

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2021 14:56

 

Nếu chúng mình có phép lạ
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
Chớp mắt thành cây đầy quả
Tha hồ hái chén ngọt lành.

Nếu chúng mình có phép lạ
Ngủ dậy thành người lớn ngay
Đứa thì lặn xuống đáy biển
Đứa thì ngồi lái máy bay.

Nếu chúng mình có phép lạ
Hái triệu vì sao xuống cùng
Đúc thành ông mặt trời mới
Mãi mãi không còn mùa đông.

Nếu chúng mình có phép lạ
Hoá trái bom thành trái ngon
Trong ruột không còn thuốc nổ
Chỉ toàn kẹo với bi tròn.

Nếu chúng mình có phép lạ!
Nếu chúng mình có phép lạ!
Nguồn: SGK Tiếng Việt 4 (tập 1), NXB Giáo dục Việt Nam, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hải » Nếu chúng mình có phép lạ