29/11/2020 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu trương cơ kỳ 4
九張機其四

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2014 03:27

 

Nguyên tác

四張機,
咿啞聲裏暗顰眉。
回梭織朵垂蓮子。
盤花易綰,
愁心難整,
脈脈亂如絲。

Phiên âm

Tứ trương cơ,
Y á thanh lý ám tần my.
Hồi thoa chức đoá thuỳ liên tử.
Bàn hoa dị oản,
Sầu tâm nan chỉnh,
Mạch mạch loạn như ty.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Canh cửi bốn
Lách tách khung tơ thiếp nhíu mày
Thoi đưa đang dệt đoá sen đây
Hoa dệt thì dễ
Lòng sầu khôn kể
Như tơ rối thế này

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Cửu trương cơ kỳ 4