13/07/2024 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 4
海浦獄中與茗園留別其四

Tác giả: Phan Khôi - 潘瓌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2020 09:23

 

Nguyên tác

蘭摧鶴去兩悠悠,
滄海茫茫後死憂。
秪合夢魂無悔恨,
便橫東海看西流。

Phiên âm

Lan tồi hạc khứ[1] lưỡng du du,
Thương hải mang mang hậu tử ưu.
Chi hợp mộng hồn vô hối hận,
Tiện hoành Đông hải khán Tây lưu.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Lan khô, hạc tách rẻ dây sầu,
Biển cả mênh mông gánh kẻ sau.
Ước đặng mộng hồn không hổ thẹn,
Biển Đông ngồi ngắm chảy sang Âu.
[1] Lan khô chỉ người chết, hạc bay mất chỉ người đi đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Khôi » Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 4