07/10/2022 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc nương
哭娘

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2012 21:09

 

Nguyên tác

哭娘十六,
歸事書生。
哭娘五年,
從夫在京。
哭娘臨終,
言悲神清。
哭娘辛勤,
不待我成。

Phiên âm

Khốc nương thập lục.
Quy sự thư sinh.
Khốc nương ngũ niên,
Tòng phu tại kinh.
Khốc nương lâm chung,
Ngôn bi thần thanh.
Khốc nương tân cần,
Bất đãi ngã thành.

Dịch nghĩa

Khóc nàng mười sáu tuổi
Về nhà chồng là thư sinh
Khóc nàng năm năm trời
Theo chồng ở kinh đô
Khóc nàng lúc lâm chung
Lời đau xót mà tinh thần sáng suốt
Khóc nàng vất vả
Chẳng đợi được đến lúc ta thành đạt

Bản dịch của Phan Văn Các

Khóc nàng mười sáu
Lấy chồng thư sinh
Khóc nàng năm năm
Theo chồng lên kinh
Khóc nàng lâm chung
Đau xót chân tình
Khóc nàng vất vả
Chẳng đợi ta thành
Nguồn: Đoạn trường lục, Phạm Nguyễn Du, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Khốc nương