23/03/2023 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhĩ phố tảo hồng
珥浦早鴻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:21

 

Nguyên tác

江湖萬里稻粱天,
可復圖南欲寄箋。
歲暮故鄉人未至,
玉橋歸路衹風煙。

Phiên âm

Giang hồ vạn lý đạo lương thiên,
Khả phục đồ nam[1] dục ký tiên.
Tuế mộ cố hương nhân vị chí,
Ngọc kiều quy lộ chỉ phong yên.

Dịch nghĩa

Muôn dặm sông hồ, đầy trời thóc lúa,
Lại tính chuyện về nam toan gửi thư.
Cuối năm, quê cũ người chưa về đến,
Cầu ngọc lối về chỉ thấy gió và khói.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Muôn dặm nước non đầy thóc lúa,
Về nam đã chực nhắn tin nhàn.
Cuối năm, làng cũ, người chưa lại,
Cầu ngọc, đường về sương khói lan.
Sông Nhĩ là tên khác của sông Hồng.

[1] Chỉ khởi sự thực hiện ý nguyện to tát (chữ của Trang Tử trong Tiêu dao du).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Nhĩ phố tảo hồng