05/02/2023 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ sự kỳ 12
紀事其十二

Tác giả: Lương Khải Siêu - 梁啟超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2020 16:47

 

Nguyên tác

匈奴未滅敢言家,
百里行猶九十賒。
怕有旁人說長短,
風云氣盡愛春華。

Phiên âm

Hung nô vị diệt cảm ngôn gia,
Bách lý hành do cửu thập xa.
Phạ hữu bàng nhân thuyết trường đoản,
Phong vân khí tận ái xuân hoa.

Bản dịch của Triệu Chí Khôi

Giặc chưa trừ được nói chi nhà
Trăm dặm đường còn chín chục xa
Sợ họ chê khen nhiều chuyện lắm
Nói sao hào kiệt mến trăng hoa
Nguồn: Lương Khải Siêu, Nguyễn Văn Y, NXB Hoa đăng, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Khải Siêu » Kỷ sự kỳ 12