20/01/2021 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bây giờ và tôi

Tác giả: Tô Hoàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 09/05/2008 21:20

 

Bây giờ đâu cũng bán mua
Bán mây cho gió mua mưa cho giời

Người ta buôn bán kiếm lời
Tôi buôn bán mãi không vơi nỗi buồn

Cũng từng xuống bể lên nguồn
Vào Nam ra Bắc chưa vuông sự đời

Người ta buôn một lãi mười
Tôi buôn lỗ cả nụ cười vô duyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hoàn » Bây giờ và tôi