08/07/2020 20:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên non cho biết non cao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:11

 

Lên non cho biết non cao,
Thương em đừng kể công lao em buồn.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lên non cho biết non cao