23/10/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hoa Thanh cung
過華清宮

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2009 09:05

 

Nguyên tác

春月夜啼鴉,
宮簾隔禦花。
雲生朱絡暗,
石斷紫錢斜。
玉碗盛殘露,
銀燈點舊紗。
蜀王無近信,
泉上有芹芽。

Phiên âm

Xuân nguyệt dạ đề nha,
Cung liêm cách ngự hoa.
Vân sinh chu lạc ám,
Thạch đoạn tử tiền tà.
Ngọc uyển thịnh tàn lộ,
Ngân đăng điểm cựu sa.
Thục vương vô cận tín,
Tuyền thượng hữu cần nha.

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Đêm xuân quạ kêu trăng
Vườn hoa, rèm cách ngăn
Mây nhiều, mờ tua đỏ
Đá nghiêng phủ rêu xanh
Đèn mờ soi lụa cũ
Chén rượu đẫm sương đêm
Vua không người thân tín
Cần mọc khắp Ôn Tuyền
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Quá Hoa Thanh cung