12/08/2022 19:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa (Tuyền mạt hồng trang khan sứ quân)
浣溪沙(旋抹紅妝看使君)

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2007 19:57

 

Nguyên tác

旋抹紅妝看使君,
三三五五棘籬門,
相挨踏破茜羅裙。

老幼扶攜收麥社,
烏鳶翔舞賽神村,
道逢醉叟臥黃昏。

Phiên âm

Tuyền mạt hồng trang khan sứ quân,
Tam tam ngũ ngũ cức ly môn,
Tương bài đạp phách thiên la quần.

Lão ấu phù huề thu mạch xã,
Ô diên[1] tường vũ kiển thần thôn,
Đạo phùng tuý tẩu ngoạ hoàng hôn.

Dịch nghĩa

Trang điểm vào, vận bộ đồ đỏ ra xem quan phủ,
Từng tốp năm, tốp ba đứng bên cổng rào gai,
Chen nhau, dẫm rách cả quần là.

Già trẻ mang nhau đi gặp lúa về tế thần,
Chim quạ bay liệng trên những xóm nước hội,
Giữa đường gặp lão say nằm dưới chiều tà.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trang điểm ra xem quan phủ qua,
Bên rào túm tụm đứng năm ba,
Chen nhau dẫm rách cả quần là.

Già trẻ gặt về lo cúng tế,
Xóm làng rước xách quạ bay là,
Lão say nằm chắn dưới chiều tà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Ngày xưa những khi tế lễ, thường có diều, quạ bay liệng, rình quắp đồ ăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Hoán khê sa (Tuyền mạt hồng trang khan sứ quân)