05/07/2022 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 2
贈藥山高僧惟儼其二

Tác giả: Lý Ngao - 李翱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 07:30

 

Nguyên tác

選得幽居愜野情,
終年無送亦無迎。
有時直上孤峰頂,
月下披雲嘯一聲。

Phiên âm

Tuyển đắc u cư hiệp dã tình,
Chung niên vô tống diệc vô nghinh.
Hữu thì trực thướng cô phong đính,
Nguyệt hạ phi vân khiếu nhất thanh.

Dịch nghĩa

Lựa chọn nơi yên tĩnh để ở, thoả dạ tình quê,
Quanh năm chẳng phải đưa đón ai.
Lúc thì lên thẳng đỉnh núi cô quạnh,
Dưới trăng vén mây kêu lên một tiếng.

Bản dịch của Hải Đà

Thoả dạ tình quê, chốn quạnh hiu
Người không đưa đón suốt năm đều
Lúc lên đỉnh núi mờ cô tịch
Mây vén, nhìn trăng, một tiếng kêu!
Có nơi chép tên bài này là U cư 幽居.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ngao » Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 2