24/03/2023 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Sơn nhật ký kỳ 5
黃山日記其五

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 21:54

 

Nguyên tác

安徽自古多豪傑,
誰比英雄新四軍。
黨軍到處除強暴,
從此工人作主人。

Phiên âm

An Huy tự cổ đa hào kiệt,
Thuỳ tỉ anh hùng Tân tứ quân[1].
Đảng quân đáo xứ trừ cường bạo,
Tòng thử công nhân tác chủ nhân.

Dịch nghĩa

An Huy từ xưa vốn có nhiều hào kiệt,
Có ai sánh được với Tân tứ quân anh hùng!
Quân đội của Đảng khắp nơi trừ khử cường bạo,
Từ nay công nhân thành chủ nhân.

Bản dịch của Phan Văn Các

An Huy tự cổ bao hào kiệt,
Hào kiệt ai bằng Tân tứ quân!
Theo Đảng khắp nơi trừ cường bạo,
Làm chủ từ nay là công nhân.
Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Văn học, 2009
[1] Lực lượng vũ trang cách mạng kháng Nhật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với Bát lộ quân là tiền thân của Giải phóng quân Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Hoàng Sơn nhật ký kỳ 5