11/08/2020 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương em biết nói mần răng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:14

 

Anh thương em biết nói mần răng[1],
Lấy gió làm quạt lấy trăng làm đèn.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Làm sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương em biết nói mần răng