23/10/2021 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khê hành
溪行

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2012 14:21

 

Nguyên tác

篷蒻嗚春雨,
帆蒲掛暮煙。
買魚尋近市,
覓火就鄰船。
愁臥醒還醉,
灘行卻復前。
長年殊可念,
力盡逆風牽!

Phiên âm

Bồng nhược ô xuân vũ,
Phàm bồ quải mộ yên.
Mãi ngư tầm cận thị,
Mịch hoả tựu lân thuyền.
Sầu ngoạ tỉnh hoàn tuý,
Than hành khước phục tiền.
Trường niên thù khả niệm,
Lực tận nghịch phong khiên!

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mui bồng mưa reo xuân
Buồm cói chiều treo khói
Cá, ghé chợ gần mua
Lửa, lần thuyền cạnh hỏi
Nằm buồn tỉnh lại say
Đẩy cạn lui rồi tới
Ôi! kéo thuyền quanh năm
Sức mòn, gió ngược thổi
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Khê hành