29/11/2021 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thành nhị thủ kỳ 1
漫成二首其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 23:03

 

Nguyên tác

野日荒荒白,
春流泯泯清。
渚蒲隨地有,
村徑逐門成。
只作披衣慣,
常從漉酒生。
眼前無俗物,
多病也身輕。

Phiên âm

Dã nhật hoang hoang bạch,
Xuân lưu mẫn mẫn thanh.
Chử phố tuỳ địa hữu,
Thôn kính trục môn thành.
Chỉ tác phi y quán,
Thường tòng lộc tửu sinh.
Nhãn tiền vô tục vật,
Đa bệnh dã thân khinh.

Dịch nghĩa

Ngày nơi vùng quê sao vắng lặng thế,
Dòng xuân trong trong vắt.
Bến bãi tuỳ theo thế đất mà có,
Đường thôn cứ theo cửa mà thành.
Có thói quen phanh áo,
Cái này là do rượu mà sinh ra.
Trước mắt không có cái gì là tục,
Vì nhiều bệnh nên coi nhẹ cái thân mình.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày đồng lờ mờ trắng,
Dòng xuân lờ lững trong.
Bến bãi tuỳ thế đất,
Đường xóm theo cửa vòng.
Có thói quen phanh áo,
Rượu kia tạo tác phong.
Trước mắt chẳng gì tục,
Bệnh lắm, thân coi thường.
Bài này làm khoảng năm 761 khi Đỗ Phủ đang ở thảo đường ngoài Thành Đô, cuộc sống tương đối ổn định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mạn thành nhị thủ kỳ 1