28/10/2020 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lê-đa trên tàu thuỷ
Léda a hajón

Tác giả: Endre Ady

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2010 03:29

 

Nguyên tác

Hurráh, jön az Öröm hajója
És hozza Lédát már felém.
Virágos, pompás szőnyegén,
Én asszonyom, már látlak, látlak:
Hajadban a vérvörös rózsa.
Ugye kivánsz? Én is kivánlak.
Hurráh, mi rég nem láttuk egymást.

Óh, jaj, szédülök itt a parton,
Óh, jaj, most mindjárt itt leszel,
Kérdezlek majd és kérdezel
És összecsap két szomju-lélek
És fejemet kebledre hajtom.
Jaj, ne. Ne jöjj. Reszketek, félek.
Óh, jaj, mi rég nem láttuk egymást.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tàu thuỷ đến kìa, chiếc tàu của Niềm vui
Mang Lê-đa đến bên cạnh tôi
Em ngôi trên thảm hoa sặc sỡ
Đúng em rồi anh nhìn rất rõ
Trên tóc em đỏ máu một bông hồng
Anh muốn em, em có muốn anh không?
Lâu quá rồi chẳng gặp em tình tự

Trên bờ này ôi, anh quay cuồng chóng mặt
Em đến ngay đi, đến đúng bây giờ
Anh hỏi em rồi em hỏi lại
Hai tâm hồn khao khát quyện vào nhau
Anh ngả đầu lên ngực em nóng hổi
Ôi, đừng! Em đừng đến! Anh sợ run người
Ôi, ta chẳng thèm gặp gỡ lâu rồi!
1906
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungari, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Endre Ady » Lê-đa trên tàu thuỷ