29/01/2023 08:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hứng
感興

Tác giả: Đặng Thái Thân - 鄧泰紳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2008 09:33

 

Nguyên tác

夜聽鴻濤三兩聲,
始知此外有東溟。
春風欲寄相思夢,
只恐蒼蒼識得情。

Phiên âm

Dạ thính hồng đào tam lưỡng thanh,
Thuỷ tri thử ngoại hữu đông minh.
Xuân phong dục ký tương tư mộng,
Chỉ khủng thương thương thức đắc tình.

Dịch nghĩa

Đêm nghe sóng lớn đôi ba tiếng
Mới biết ngoài kia có biển Đông
Muốn mượn gió xuân gửi mộng tương tư
Chỉ sợ Ông Xanh biết được tình (riêng của mình)

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Đêm nghe tiếng sóng một đôi hồi
Mới biết miền đông có biển khơi
Toan mượn gió xuân tin bạn nhớ
Tình riêng e lệ thấu anh trời
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Thái Thân » Cảm hứng