26/01/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khương thôn kỳ 2
羌村其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 10:34

 

Nguyên tác

晚歲迫偷生,
還家少歡趣。
嬌兒不離膝,
畏我復卻去。
憶昔好追涼,
故繞池邊樹。
蕭蕭北風勁,
撫事煎百慮。
賴知禾黍收,
已覺糟床注。
如今足斟酌,
且用慰遲暮。

Phiên âm

Vãn tuế bách thâu sinh,
Hoàn gia thiểu hoan thú.
Kiều nhi bất ly tất,
Uý ngã phục khước khứ.
Ức tích hiếu truy lương,
Cố nhiều trì biên thụ.
Tiêu tiêu bắc phong kính,
Vũ sự tiễn bách lự.
Lại tri hoà thử thu,
Dĩ giác tao sàng trú.
Như kim túc châm chước,
Thả dụng uý trì mộ.

Dịch nghĩa

Tuổi đã già nên phải cẩu thả cầu sống,
Về nhà, thấy ít thú vui.
Những đứa con thân yêu không rời khỏi đầu gối,
Vì sợ tôi lại ra đi.
Nhớ lại khi xưa thường thích hóng mát,
Nên tôi lại đi quanh hàng cây bên ao.
Gió bắc ào ào thổi mạnh.
Những việc trái ý nung nấu nỗi lo âu.
Vì biết lúa đã gặp rồi,
Và hèm rượu đã rót.
Nên nay tôi có đủ rượu uống,
Để khuây khoả lúc tuổi già.

Bản dịch của Trần Trọng San

Tuổi già cầu sống vội,
Về nhà, ít thú vui.
Con thơ không rời gối,
Sợ ta lại đi thôi.
Nhớ xưa thích hóng mát,
Dạo quanh cây bên ao.
Ào ào gió bắc thổi,
Nung nấu bao lo âu.
Nghe tin lúa gặt rồi,
Hèm rượu cũng có nhiều.
Nay ta đủ rượu uống,
Khuây khỏa lúc trời chiều.
(Năm 757)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khương thôn kỳ 2