24/03/2023 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh mùa hạ

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 24/08/2011 03:11

 

Hạ sang tàn lửa càng cao,
Khúc ca giải phụ[1] lựa vào năm dây.
Vận ống Lữ[2] tiết vừa sang hạ,
Bính Đinh[3] về hiệu gọi Chúc Dung[4].
Quanh ngọn tường lửa lựu[5] phun hồng,
Trên mặt nước tiền sen[6] nảy lục.
Trì đường tịnh trưởng ông tôn trúc[7],
Ly lạc tề khai tỷ muội hoa[8].
Buổi thời huân[9] mấy khúc cầm ca,
Với trời đất cũng sinh sinh trưởng trưởng.
Hé mành ngọn nam phong thoang thoảng,
Người Hy Hoàng[10] dáng cũng dường nầy.
Thú sao dễ mấy ai hay.
Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 56, NXB Lao Động, 2011
[1] Giải: gỡ ra; phụ: nhóm lại.Khúc ca giải phụ: khúc Nam phong của vua Thuấn: "Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề; Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uẩn hề" (Gió nam phải thời kia, có thể nhóm thêm của cho dân ta; Gió nam hoà ấm kia, có thể giải lo phiền cho dân ta).
[2] Trọng Lữ: một trong "Thập nhị luật" của âm nhạc cổ Trung Hoa, cũng là ống luật (nhạc khí) bằng tre dùng hoà nhạc hay đo khí trời. Ống Trọng Lữ dùng về mùa hạ, chỉ mùa hạ.
[3] Người xưa cho rằng, Thiên Can hợp Ngũ Hành thì Bính Đinh thuộc về Hoả nên người ta gọi Lửa là Bính Đinh.
[4] Theo thần thoại Trung Quốc là thần lửa, trông coi mùa hạ.
[5] Hoa lựu đỏ như lửa.
[6] Lá sen mới mọc tròn như đồng tiền.
[7] Bờ ao trúc mọc như ông cháu
[8] Bờ giậu hoa nở tựa chị em.
[9] Chữ từ bài ca Nam phong nói trên, thời tiết hoà ấm.
[10] Vua Phục Hy và vua Hoàng Đế thời thượng cổ Trung Quốc; chỉ người chất phác sống trong cảnh tươi đẹp thiên nhiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh mùa hạ