05/06/2023 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thái thường Tự Khanh Nguyễn Hải Văn tiên sinh ký hoài nguyên vận
和太常寺卿阮海紋先生寄懷原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 09:35

 

Nguyên tác

風雨虛期赴剡舟,
黃花又放滿籬秋。
吟題最是思君處,
千載行山臥石頭。

Phiên âm

Phong vũ hư kỳ phó Diệm[1] chu,
Hoàng hoa hựu phóng mãn ly thu.
Ngâm đề tối thị tư quân xứ,
Thiên tải Hành Sơn[2] ngoạ thạch đầu.

Dịch nghĩa

Mưa gió làm lỡ chuyến đò xuôi về miền đất Diệm
Hoa cúc vàng mùa thu lại nở rộ bên hàng giậu phía đông
Nơi làm ta nhớ ông nhất là nơi làm thơ đề vịnh
Ngàn năm đá vẫn nằm trơ gan ở động Ngũ Hành Sơn

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gió mưa lỡ chuyến thuyền thăm bạn
Thu rộn rào hoa nở cánh vàng
Ðến chốn đề thơ thương nhớ mãi
Hành Sơn nghìn kiếp đá trơ gan
Lời tác giả: "Tam thập niên tiền tiên sinh đăng Ngũ Hành Sơn đề thạch hữu 'Khả liên ngoạ thạch vạn thiên tải' chi cú" 三十年前先生登五行山題石有可憐臥石萬千載之句 (Ba mươi năm trước ông có leo lên Ngũ Hành Sơn chơi, có đề câu thơ "Tội nghiệp đá sỏi nằm trơ gan ngàn vạn kiếp").

[1] Tên đất, chỉ chuyện đi thăm nhau.
[2] Ngũ Hành Sơn, một danh thắng ở Quảng Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ thái thường Tự Khanh Nguyễn Hải Văn tiên sinh ký hoài nguyên vận