17/06/2024 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 3
無題其三

Tác giả: Trần Phương Bính

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2015 14:41

 

Nguyên tác

出門知究竟,
臨事有號咷。
護國無長策,
隨身有小刀。
擡頭對鴻嶺,
九十九峰高。

Phiên âm

Xuất môn tri cứu cánh,
Lâm sự hữu hào đào.
Hộ quốc vô trường sách,
Tuỳ thân hữu tiểu đao.
Đài đầu đối Hồng Lĩnh,
Cửu thập cửu phong cao.

Dịch nghĩa

Ra cửa biết là hết
Việc tới phải kêu gào
Giúp nước không có mưu giỏi
Tuỳ thân có con dao nhỏ
Ngẩng đầu trông Hồng Lĩnh
Chín mươi chín đỉnh cao

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Ra cửa biết hết số
Việc chi phải khóc gào
Giúp nước không mưu giỏi
Giắt sườn một lưỡi dao
Ngẩng đầu ngắm Hồng Lĩnh
Chín muơi chín ngọn cao
Bài này được tác giả làm trước khi tự vẫn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phương Bính » Vô đề kỳ 3