24/09/2021 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Được như lời nói anh thoả tấm lòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 05:11

 

Được như lời nói anh thoả tấm lòng,
Kim thoa với lại khăn hồng trao tay.
Được như lời nói hôm nay,
Kim thoa với lại tờ mây trao liền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Được như lời nói anh thoả tấm lòng