28/11/2022 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nga My sơn nguyệt
峨嵋山月

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/03/2007 14:02

 

Nguyên tác

峨嵋山月半輪秋,
影入平羌江水流。
夜發清溪向三峽,
思君不見下渝州。

Phiên âm

Nga My sơn nguyệt bán luân thu,
Ảnh nhập Bình Khương[1] giang thuỷ lưu.
Dạ phát Thanh Khê hướng Tam Giáp,
Tư quân bất kiến há Du Châu[2].

Dịch nghĩa

Trăng lên đầu núi Nga My nửa vầng thu
Chiếu xuống sông Bình Khương lấp lánh dòng nước trôi
Ði từ Thanh Khê ra hướng Tam Giáp
Nhớ anh, không thấy xuống Du Châu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nga Mi trăng núi nửa vầng thu,
Soi bóng Bình Khương lấp lánh trôi.
Thanh Khê chảy hướng về Tam Giáp,
Ở tại Du Châu vẫn ngóng người.
Núi Nga My ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên ngày nay.

[1] Sông chảy qua phía đông bắc núi Nga My.
[2] Cũng thuộc địa phận Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Nga My sơn nguyệt