24/10/2021 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi hội tân niên

Tác giả: Bùi Khánh Đản

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 20:40

 

Xuân vương vương hồn say siêu hương
Muôn sắc đua tươi, gấm dệt hường
Châu ngọc ngàn xưa bừng mộng ảnh
Mây trời bốn cõi xoá biên cương
Gác Đằng gió hẹn hoà đôi vận
Lầu Hạc thơ đề thẹn một chương
Thanh khí chập chờn dâng bến nhạc
Sương long lanh, lòng ai chiêu dương
Nguồn: Tạp chí Bách khoa, số 241-242, tháng 1-196

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Khánh Đản » Thi hội tân niên