27/05/2022 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng dương vãn giai Mộng Xuân thị Hồ Quý Tăng tiên sinh tịnh tam ngũ tri kỷ phiếm chu Động Hải
重陽晚偕夢春氏胡季熷先生並三五知己泛舟洞海

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 16:24

 

Nguyên tác

今年重九不登臨,
共泛蘭舟向海潯。
風雨三秋無別感,
波濤萬頃入新吟。
寄懷鷗鷺相來往,
何事蒼茫問淺深。
樽酒與君君且醉,
莫驚寒露帶香斟。

Phiên âm

Kim niên trùng cửu bất đăng lâm[1],
Cộng phiếm lan chu[2] hướng hải tầm.
Phong vũ tam thu vô biệt cảm,
Ba đào vạn khoảnh nhập tân ngâm.
Ký hoài âu lộ tương lai vãng,
Hà sự thương mang vấn thiển thâm.
Tôn tửu dữ quân quân thả tuý,
Mạc kinh hàn lộ đái hương châm.

Dịch nghĩa

Ngày lễ trùng cửu năm nay không leo núi ngắm cảnh
Cùng nhau chèo thuyền ngâm thơ xuống dạo chốn bờ biển
Mưa gió đã mấy năm cảnh trí vẫn như cũ
Sóng nước bao la gây nỗi hứng làm thơ
Gửi gấm tình cảm với loài cò, vạc nhởn nhơ bên nhau
Hỏi làm gì cảnh sông nước là sâu hay cạn
Cùng với ông uống say chén rượu
Sợ gì sương lạnh thơm mùi rượu rót

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Năm nay trùng cửu núi không leo
Về biển cùng nhau khuấy mái chèo
Bao độ gió mưa tìm cảnh cũ
Mênh mông sóng nước lựa vần gieo
Thân tình gửi gấm loài cò vạc
Sâu cạn màng chi cảnh bọt bèo
Rượu uống cùng anh say ngất ngưởng
Sợ gì sương lạnh vấy hương theo
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Leo lên núi cao để ngắm cảnh sông nước phía dưới.
[2] Thuyền thơ, chỉ thuyền bè dùng trong dịp ca hát ngâm thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Trùng dương vãn giai Mộng Xuân thị Hồ Quý Tăng tiên sinh tịnh tam ngũ tri kỷ phiếm chu Động Hải