04/10/2023 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuất Chương Nghi Môn Nguỵ Vũ Bình Đàm Chấn Phương Thẩm Khách Tử truy tống ư thập lý chi ngoại mã thượng lưu biệt kỳ 1
早出彰儀門魏禹平談震方沈客子追送於十里之外馬上㽞別其一

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2019 08:36

 

Nguyên tác

已着征衫上別韀,
道傍何意復停鞭。
人生聚散原難定,
又算班荊一度緣。

Phiên âm

Dĩ trước chinh sam thượng biệt tiên,
Đạo bàng hà ý phục đình tiên.
Nhân sinh tụ tán nguyên nan định,
Hựu toán ban kinh[1] nhất độ duyên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lên yên rồi để chia bào,
Bên đường roi ngựa cớ sao bỗng dừng.
Đời người tan hợp không chừng,
Phải chăng gặp lại cũng thuần nhờ duyên.
[1] Chỉ việc bằng hữu gặp nhau, ngồi tâm sự. Tương truyền Ngũ Cử 伍舉 và Thanh Tử 聲子 người nước Sở, khi ở tại nước Trịnh đi dã ngoại, bất ngờ gặp nhau bèn lấy cành cây kinh trải trên đất ngồi nói chuyện, nhiều nhất là chuyện cũ nước Sở. Từ đó có điển tích “ban kinh”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Tảo xuất Chương Nghi Môn Nguỵ Vũ Bình Đàm Chấn Phương Thẩm Khách Tử truy tống ư thập lý chi ngoại mã thượng lưu biệt kỳ 1