16/08/2020 00:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tĩnh mịch

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:48

 

(Tặng Thi Vũ)

Bờ nghiêng lau lách bước sương lồng
Trăng muộn màng canh lánh mặt sông
Đời nửa khói mây chìm bóng mộng
Gọi đò một tiếng lạnh hư không
Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Tĩnh mịch