23/05/2022 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị tật
示疾

Tác giả: Giác Hải thiền sư - 覺海禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 16:10

 

Nguyên tác

春來花蝶善知時,
花蝶應須共應期。
花蝶本來皆是幻,
莫須花蝶向心持。

Phiên âm

Xuân lai hoa điệp thiện tri thì,
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ.
Hoa điệp bản lai giai thị huyễn,
Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì.

Dịch nghĩa

Xuân sang hoa và bướm khéo quen với thời tiết,
Hoa bướm đều cần phải thích ứng với kỳ hạn của chúng.
Nhưng hoa với bướm vốn dĩ đều là hư ảo,
Chớ nên bận tâm về hoa với bướm.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Xuân sang hoa bướm khéo quen thì,
Bướm lượn hoa cười vẫn đúng kỳ.
Nên biết bướm hoa đều huyễn ảo,
Thây hoa mặc bướm để lòng chi.
Bài thơ này chép trong Thiền uyển tập anh, Lĩnh Nam chích quái.

Sách Thơ văn Lý Trần dùng tiêu đề tự đặt là Hoa điệp 花蝶.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giác Hải thiền sư » Thị tật