06/10/2022 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mông thượng lệnh chuẩn xuất lung hoạt động
蒙上令准出籠活動

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/10/2005 23:55

 

Nguyên tác

久閑兩腳軟如綿,
今試行行屢欲顛。
片刻已聞班長喊,
返來不准再遲延。

Phiên âm

Cửu nhàn lưỡng cước nhuyễn như miên,
Kim thí hành hành lũ dục điên;
Phiến khắc dĩ văn Ban trưởng hám:
"Phản lai, bất chuẩn tái trì diên".

Dịch nghĩa

Nhàn rỗi lâu ngày, hai chân mềm như bông,
Nay mới đi thử vài bước đã lảo đảo mấy lần chực ngã;
Chốc lát đã nghe Ban trưởng quát:
"Quay lại! Không được rềnh ràng nữa!".

Bản dịch của Nam Trân

Nghỉ lâu, chân tựa bông mềm nhũn,
Đi thử, hôm nay muốn ngã quay;
Chốc lát đã nghe ban trưởng quát:
"Không rềnh ràng nữa, phải vào ngay!"
Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Mông thượng lệnh chuẩn xuất lung hoạt động