21/08/2022 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trọng xuân Quốc Tử Giám đinh tế cung kỷ nhất luật
仲春國子監丁祭恭紀一律

Tác giả: Nhữ Công Chân - 汝公瑱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2011 03:22

 

Nguyên tác

國子儀文賁,
春丁祀事欽。
雲韶清陟降,
俎豆肅來歆。
覆幬如天地,
隆崇自古今。
宮牆千仞邃,
江漢望中深。

Phiên âm

Quốc Tử nghi văn bí,
Xuân đinh tự sự khâm.
Vân thiều thanh trắc giáng,
Trở đậu túc lai hâm.
Phúc trù như thiên địa,
Long sùng tự cổ câm.
Cung tường thiên nhận thuý,
Giang Hán vọng trung thâm.

Dịch nghĩa

Nghi lễ ở Quốc Tử Giám thật rực rỡ
Việc thờ cúng buổi tế Đinh mùa xuân rất kính cẩn
Mây Thiều trong xanh đang trắc giáng nhập thần
Đồ tế lễ cẩn thận kính dâng thần đến hâm hưởng
Màn che rộng như trời đất
Lễ long trọng từ xưa nay
Nhà học cung tường sâu ngàn nhận
Nhìn về Giang Hán thăm thẳm

Bản dịch của Phan Văn Các

Quốc Tử văn chói lọi
Xuân Đinh tế rỡ ràng
Mây Thiều đang trắc giáng
Mâm cỗ thật nghiêm trang
Màn rộng như trời đất
Lễ trọng xưa nay vang
Cung tường ngàn nhận thẳm
Nhìn sâu hút Hán Giang
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm số 4 (101), 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhữ Công Chân » Trọng xuân Quốc Tử Giám đinh tế cung kỷ nhất luật