29/10/2021 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

007
007

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2020 21:24

 

Nguyên tác

時雨をやもどかしがりて松の雪
(しぐれをやもどかしがりてまつのゆき)

Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

“Kẻ nghèo chẳng gặp ma”
Thế nhưng trong mắt phận hèn ta
Vẫn ngời hoa Quỷ Kế
- “Kẻ nghèo chẳng gặp ma”: ngạn ngữ
- Quỷ Kế: cúc gai hoa tím

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » 007