19/04/2024 19:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo Hội Đồng quán kiến Trình phó sứ
到會仝觀見程副使

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 08:21

 

Nguyên tác

豪傑人知豪傑人,
纔相見似旧相親。
北南兼愛皇王德,
願骵仁同一視仁。

Phiên âm

Hào kiệt nhân tri hào kiệt nhân,
Tài tương kiến tự cựu tương thân.
Bắc nam kiêm ái hoàng vương đức,
Nguyện thể nhân đồng nhất thị nhân.

Dịch nghĩa

Người hào kiệt biết người hào kiệt,
Mới gặp nhau mà như thân nhau từ trước.
Bắc nam đều mến ân đức nhà vua,
Mong rằng chất nhân nghĩa cùng chung sống nhân nghĩa.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cùng là hào kiệt hiểu nhau dễ,
Mới gặp mà như trước đã thân.
Nam bắc thấm nhuần ơn thánh đức,
Chất nhân cùng sống mọi miền nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đáo Hội Đồng quán kiến Trình phó sứ