29/03/2023 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ toạ thính đỗ quyên
夜坐聽杜鵑

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 09:58

 

Nguyên tác

半啟書扃雨後天,
一畦種竹一盆蓮。
秀淵搖定湖中月,
羅堞稠疏樹杪煙。
革弊不能毗國主,
起衰何以繼吾先。
世途傾昃門風薄,
獨坐嚴更聽杜鵑。

Phiên âm

Bán khải thư quynh vũ hậu thiên,
Nhất huề chủng trúc nhất bồn liên.
Tú uyên dao định hồ trung nguyệt,
La điệp trù sơ thụ diểu yên.
Cách tệ bất năng tỳ quốc chúa,
Khởi suy hà dĩ kế ngô tiên.
Thế đồ khuynh trắc môn phong bạc,
Độc toạ nghiêm canh thính đỗ quyên.

Dịch nghĩa

Sau trận mưa, mở hé cửa phòng sách,
Một bồn trồng cúc, một chậu trồng sen.
Ánh mặt trăng long lanh dưới đáy hồ Tú Uyên,
Khói ngọn cây nhặt thưa trên thành đất Đại La.
Không thể giúp nhà vua thay đổi tệ tục,
Lấy gì nối gia tiên chống đỡ vận suy.
Đường đời trắc trở, cảnh nhà đơn bạc,
Đêm vắng, ngồi nghe tiếng đỗ quyên.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Phòng sách sau mưa cửa lỏng then
Một vườn trồng cúc một bồn sen
Hồ sâu sóng gợn lay trăng sáng
Tường nhỏ cây um như khói lên
Ra sức giúp gì cho quốc chủ
Buồn lòng khó nối được gia tiên
Đường đời nghiêng ngả cửa lùa gió
Ngồi suốt canh dài nghe đỗ quyên
Nguồn:
1. Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
2. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
3. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập III, NXB Văn hoá, Viện Văn học, Hà Nội, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Dạ toạ thính đỗ quyên