18/05/2024 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân đỗ ngã
因肚餓

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/10/2005 23:51

 

Nguyên tác

從前送飯天天早,
現在開餐遲又遲。
況復時間不一定,
十十一或十二時。

Phiên âm

Tòng tiền tống phạn thiên thiên tảo,
Hiện tại khai xan trì hựu trì;
Huống phục thời gian bất nhất định,
Thập, thập nhất, hoặc thập nhị thì.

Dịch nghĩa

Trước đây ngày ngày đưa cơm rất sớm,
Bây giờ, bữa ăn đã muộn lại càng muộn;
Huống chi lại thêm thời gian không nhất định,
Lúc thì mười giờ, lúc lại mười một, hoặc mười hai giờ.

Bản dịch của Nam Trân

Ngày ngày từ trước cơm đưa sớm,
Bữa bữa giờ đây cứ chậm hoài;
Huống nữa thời gian không nhất định,
Mười giờ, mười một hoặc mười hai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Nhân đỗ ngã